Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων για τις ανάγκες του ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ προς αντικατάσταση κατεστραμμένων, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Κλιματιστικό Π. Ε. Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων μετά των απαραιτήτων για τις ανάγκες του ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ προς αντικατάσταση κατεστραμμένων, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

» Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση καταστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Κλιματιστικό Π. Ε. Κοζάνης

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση καταστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 925/20 (ΑΔΑ: ΨΓΛΞ7ΛΨ-ΜΞΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση δαπάνης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση κατεστραμμένων […]

» Διαβάστε περισσότερα