Συνεδρίαση της 3ης Εδαφικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίαση της 3ης Εδαφικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεδρίαση της 3ης Εδαφικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίαση της 3ης Εδαφικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 η συνεδρίαση της  3ης Εδαφικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας στο αμφιθέατρο του Κτιρίου Α΄ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που τέθηκαν σε συζήτηση και ψηφοφορία ήταν:

 1. Έγκριση Πρακτικού 2ης συνεδρίασης.
 2. Παρουσίαση Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 3. Παρουσίαση 2ου Θύλακα Καινοτομίας – Κόμβου Υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα.
 4. Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ.

α. Αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης

β.  1ος Θύλακας Ζώνης Καινοτομίας – Ωρίμανση μελέτης – Υλοποίηση

γ. Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης τυρογάλακτος των τυροκομείων της Δυτικής  Μακεδονίας

5. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ΔΑΜ.

Τα θέματα εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης και ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής αφού αποτελούν και σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.

Παρουσίαση Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

Πρόκειται για την ανάπτυξη των θυλάκων καινοτομίας που αποσκοπούν στη προσέλκυση στελεχών με ιδιαίτερες δεξιότητες, και επιχειρηματιών, που σχετίζονται με δραστηριότητες και επενδύσεις έντασης γνώσης.

Με δεδομένο τον υφιστάμενο σχεδιασμό των Ζωνών Καινοτομίας στις περιοχές της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας με έμφαση στην Καθαρή Ενέργεια και τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΕΤΑ /Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με αντικείμενο την παροχή «εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Σκοπιμότητας, Θεσμοθέτησης & Οργάνωσης νέων Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αντικείμενο της μελέτης που έχει αναλάβει το ΕΚΕΤΑ είναι η σκοπιμότητα ίδρυσης και λειτουργίας τριών θυλάκων με τα εξής αντικείμενα

 • Αγροδιατροφή – τρόφιμο – οινοποιία, στην Φλώρινα
 • Καινοτόμο μετασχηματισμό και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, στην Καστοριά
 • Οικονομία Ορεινών όγκων, στα Γρεβενά

Παρουσίαση 2ου Θύλακα Καινοτομίας Κόμβου Υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα

Σκοπός της προτεινόμενης Δράσης είναι η ανεξάρτητη έρευνα και η ανάπτυξη επιδεικτικών εφαρμογών των τεχνολογιών Η2 ως προς την παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίησή του στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Ε&Α) να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, το Η2-HUB περιλαμβάνει Πιλοτική Μονάδα παραγωγής Πράσινου H2 και εφαρμογών του ενώ θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες ερευνητικές δράσεις:

 • Αξιολόγηση ενεργειακών ροών, ενεργειακών καταναλώσεων εγκαταστάσεων,
 • Κατάστρωση βασικών σεναρίων λειτουργίας πιλοτικής μονάδας
 • Καθορισμός βέλτιστου σεναρίου λειτουργίας πιλοτικής μονάδας,
 • Βελτιστοποίηση αυτοματισμών συνολικής εγκατάστασης με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση της εγκατάστασης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ασφαλείας,
 • Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρολυτών, μπαταριών, κελιών καυσίμων διαφορετικών μεγεθών με στόχο την βέλτιστη επιλογή τεχνολογίας ανά περίπτωση.

Αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης , Π/Υ 7.998.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και διεύρυνση ωραρίου εξυπηρέτησης των ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας» εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.5 του ΠΔΑΜ 2021-2027 που αφορά στην Κοινωνικοοικονομική ένταξη, με έμφαση σε άνεργους νέους, άνεργες μητέρες, μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργά άτομα, άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας & κοινωνικό αποκλεισμό, κ.λπ.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Δράσης θα εφαρμοστούν, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένα προγράμματα εντοπισμού των οικονομικά ανενεργών ατόμων, διάγνωση αναγκών των ωφελούμενων ευπαθών ομάδων που πλήττονται πολλαπλά από την απολιγνιτοποίηση, διάγνωση αναγκών σε όλα τα Μέλη της Οικογένειας και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης από εξειδικευμένους επιστήμονες.

1ος Θύλακας Ζώνης Καινοτομίας – Ωρίμανση μελέτης – Υλοποίηση, Π/Υ 37.800.000 ευρώ

Η Ζώνη Καινοτομίας της πόλης της Κοζάνης πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο από τη ΔΕΠΕΠΟΚ, στο Ο.Τ. 6 της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην περιοχή «Παιάμπορο» του Δήμου Κοζάνης, η οποία καθορίστηκε με το ΦΕΚ 138/τΔ/1989 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 341/03-08-2007.

Χωροθετείται δυτικά των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και νότια της Νέας Πανεπιστημιούπολης του Π.Δ.Μ. και έχει εμβαδό 27818,62 τ.μ. Προγραμματίζεται η ανέγερση 3 κτιρίων συνολικού εμβαδού 12.500 τ.μ. και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου.

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης τυρογάλακτος των τυροκομείων της Δυτικής  Μακεδονίας, Π/Υ 1.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με την Α΄φάση να περιλαμβάνει τις ενέργειες για υπαγωγή της ΚΟΙΝΣΕΠ σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, την κατάθεση του 50% του κόστους του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΚΟΙΝΣΕΠ ώστε να αποδειχθεί η ιδία συμμετοχή του προγράμματος και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΙΝΣΕΠ και τη Β΄ φάση να περιλαμβάνει την τοποθέτηση 25 δεξαμενών για την συλλογή του τυρογάλακτος σε κάθε τυροκομείο – μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ, την προμήθεια δύο κατάλληλων βυτιοφόρων – οχημάτων για την μεταφορά του τυρογάλακτος στη μονάδα διαχείρισης, τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης τυρογάλακτος και παραγωγής βιοαερίου δυναμικότητας 2,5 MW και την πιστοποίηση των τυροκομείων-μελών για περιβαλλοντική διαχείριση.

Το 5ο  θέμα για την σύσταση της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ΔΑΜ αναβλήθηκε έπειτα από παρέμβαση του Διοικητή της ΕΥΔΑΜ κ. Πελοπίδα Καλλίρη ώστε να εξετασθεί λεπτομερέστερα η προτεινόμενη σύνθεσή της και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Στην Εδαφική Επιτροπή συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Μετάβασης Α.Ε. κα Δέσποινα Γκαράνη.

Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των επί μέρους θεμάτων τις επόμενες ημέρες.