Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/27-7-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/27-7-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/27-7-2023 Συνεδρίαση της Εδαφικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1ο ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού 2ης Συνεδρίασης 10/2023 Εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/12-6-2023 της 2ης συνεδρίασης της Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ
2ο ΘΕΜΑ Παρουσίαση Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας 11/2023 Πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παρουσίαση των Θυλάκων Καινοτομίας Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας από εκπροσώπους του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της ADVITY BUSINESS SOLUTIONS. Εγκρίθηκε η προώθηση του έργου αυτού προς την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
3ο ΘΕΜΑ Παρουσίαση 2ου Θύλακα Ζώνης Καινοτομίας- Κόμβος Υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα Πραγματοποιήθηκε  παρουσίαση του 2ου Θύλακα Καινοτομίας – Κόμβος Υδρογόνου Πτολεμαΐδας από εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Το έργο είναι ήδη εγκεκριμένο.

4ο ΘΕΜΑ Συζήτηση επί ένταξης έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΔΑΜ 12/2023 13/2023 Έγινε ευρεία συζήτηση για έργα όπως:

α) Αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.

β) 1ος Θύλακας Ζώνης Καινοτομίας – Ωρίμανση Μελέτης- Υλοποίηση

γ) Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης τυρογάλακτος των τυροκομείων της Δυτικής Μακεδονίας

5ο ΘΕΜΑ Σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας 14/2023 Προτάθηκε η αναβολή της έγκρισης σύστασης της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας ώστε να εξετασθεί λεπτομερέστερα η προτεινόμενη σύνθεση της Επιστημονικής Ομάδας κι έτσι το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 27-7-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ