Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2)

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο της έκθεσης BEYOND στην Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε το 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης την 25η ως την 27η  Απριλίου 2024.

Η Διεύθυνση μας Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετέχοντας σ’ αυτό, παρουσίασε στο Συνέδριο δια του κ. Καραθανάση Δημητρίου, το έργο της Σύγχρονες Υπηρεσίες modern Workplace στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ένα σύνθετο έργο υποδομών και εργαλείων του εργασιακού περιβάλλοντος των χρηστών μας, που προσφέρει συνεργατικότητα, ευελιξία και πρώτιστα ασφάλεια.

Η συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο μας επέτρεψε, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, την αλληλοενημέρωση επίκαιρων πεπραγμένων στις τεχνολογικές προκλήσεις από δημόσιους φορείς και μη, και τέλος τον εμπλουτισμό των θεμάτων ψηφιακής ανθεκτικότητας και καινοτομίας που θα προκύψουν για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διευθύντρια

Τσώκρη Κλεοπάτρα

 

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης