Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή του την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για την απόφαση έκπτωσης της μισθώτριας εταιρείας εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κηρύξει έκπτωτη την μισθώτρια εταιρεία εξόρυξης στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, το Περιφερειακό  Συμβούλιο  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο πλευρό των εργαζομένων.

Συγχρόνως εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις επιπτώσεις της παραπάνω Απόφασης, η οποία με τον τρόπο που έγινε καθιστά ορατή την ξαφνική απώλεια θέσεων εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις που προκαλεί, σε μία περίοδο μάλιστα που η Κυβέρνηση αποφάσισε την επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εξαιτίας της κρίσης στην αγορά φυσικού αερίου και την εκτίναξη του κόστους της ενέργειας,

ζητούμε:

– Την αναστολή της σχετικής Απόφασης η οποία κηρύσσει έκπτωτη την Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη λιγνίτη και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

– Να μην δημιουργηθεί κανένα κενό λειτουργίας των ορυχείων και απασχόλησης εργαζομένων, αφού ήδη έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις στην Δυτική Μακεδονία εξ αιτίας της Απολιγνιτοποίησης, ενώ τα ποσοστά ανεργίας στον τόπο μας έχουν εκτιναχθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

– Να βρεθεί άμεσα μία ολοκληρωμένη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος  που να αποβεί επωφελής για την εθνική και τοπική οικονομία και τους πολίτες της ακριτικής μας  περιοχής καθώς οι μακροχρόνιες, Νομικές και Δικαστικές εμπλοκές μόνο άμεσο αποτέλεσμα δεν παράγουν.

Το  Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας  αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη εξασφάλισης των εσόδων του δημοσίου στο πλαίσιο της τήρησης των αμοιβαίως συμφωνηθέντων, του υγιούς ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας, διασφαλίζοντας κυρίως τους εργαζόμενους και το δημόσιο συμφέρον.

Σε μία περίοδο που η ενεργειακή κρίση χτυπά ανελέητα την πατρίδα μας και ιδιαίτερα τη Δυτική Μακεδονία, η συνέχιση της αδιάκοπης εξόρυξης λιγνίτη στο ορυχείο Αχλάδας, αποτελεί μία ουσιαστική απάντηση, τόσο στην διασφάλιση παραγωγής πιο φθηνής ενέργειας για την Πατρίδα μας, όσο και στην αντιμετώπιση της  ανεργίας που μας πλήττει καίρια.

Το παρόν ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

– Θα αποσταλεί στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Θα επιδοθεί στο Σωματείο Εργαζομένων στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας προς υποστήριξη των

κινητοποιήσεων και διεκδίκησης των αιτημάτων τους

– Θα δημοσιευθεί στα ΜΜΕ.

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας  να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την εξεύρεση λύσης, η οποία  θα διασφαλίζει τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα της Περιφέρειάς μας.