Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη γνωμοδότηση των ΣΜΠΕ των ΕΠΣ

Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη γνωμοδότηση των ΣΜΠΕ των ΕΠΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη γνωμοδότηση των ΣΜΠΕ των ΕΠΣ των πυρήνων ΖΑΠ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Κλειδιού Αχλάδας

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των πυρήνων Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) Αμυνταίου-Κλειδιού Αχλάδας και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των πυρήνων Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) Πτολεμαΐδας, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολιτισμού και Περιβάλλοντος κ. Φαρμάκη Πολυτίμη με τη σύμφωνη γνώμη και τη στρατηγική κατεύθυνση για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την απολιγνιτοποίηση και την αξιοποίηση των εδαφών των λιγνιτικών πεδίων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη παρουσίασε σήμερα την εισήγηση της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η εισήγηση περιείχε γενικές παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ΣΜΠΕ των ΕΠΣ, ενώ τονίστηκε πως η αλλαγή του μοντέλου που επιχειρείται δεν οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που να αναπληρώσουν τον μεγάλο αριθμό των χαμένων θέσεων εργασίας που έχει προκύψει με την απολιγνιτοποίηση και ότι οποιαδήποτε επίκληση για την αναγκαιότητα επιτάχυνσης  της διαδικασίας έγκρισης του ΕΠΣ λόγω του κινδύνου να χαθούν πόροι, δεν ευσταθεί καθόσον θα μπορούσαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μέχρι σήμερα και να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, το επιστημονικό δυναμικό, τους Δήμους και την Περιφέρεια.

Το τελικό κείμενο της εισήγησης σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Πυρήνων Ζώνης Απολιγνιτοποίησης (Ζ,ΑΠ.) Πτολεμαϊδας και Αμυνταίου, Κλειδιού Αχλάδας, συνδιαμορφώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πάνω στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Περιφερειακής Αρχής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, την απολιγνιτοποίηση και την αξιοποίηση των εδαφών των λιγνιτικών πεδίων λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, «Πορεία Δημιουργίας» και «ΕΛΠΙΔΑ».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης και την επανυποβολή της μελέτης λόγω σημαντικών ελλείψεων και παραλείψεων μετά την έγκριση του επικαιροποιημένου χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας, με την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην εισήγηση.

Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη γνωμοδότηση των ΣΜΠΕ των ΕΠΣ των πυρήνων ΖΑΠ Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Κλειδιού Αχλάδας