Μεταφορά μαθητών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Μεταφορά Μαθητών Π.Ε. Καστοριάς, συν. προϋπ. 4.498.636,54€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αρ’ιθμ.  1/2023 Διακήρυξης ΔΣΑ  για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας  ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Συνολικός προϋπολογισμός παρούσας πρόσκλησης: 4.498.636,54 €

 

prosklisi_metaforamathitonpek

 

  • Πατήστε εδώ για να δείτε τους Πίνακες Δρομολογίων.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_σχέδιο Διακήρυξης.

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_επεξεργάσιμη μορφή.