Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση 3 αδιάθετων δρομολογίων σχολικού έτους 2023-2024 Π.Ε. Καστοριάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.962,13 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και αφορά το σχολικό έτος 2023-2024

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 15/05/2024 και ώρα 15:00 , στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας   Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση διακήρυξης (pdf)

prosklisi_metaforamathitonpekozanis

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024