Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης εικοσιένα (21) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης

Επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (25/09/2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (25/09/2023)

Επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους, χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, αδιάθετων Δρομολογίων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών του Δ.Σ.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221155)

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών «Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους , χωρίς δημοσίευση Διακήρυξης, αδιάθετων Δρομολογίων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής Προσφορών του Δ.Σ.Α.», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 221155 την Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 15:00.

 

Συνημμένα:

Η Απόφαση επέκτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (ΑΔΑ: 99ΗΦ7ΛΨ-7Κ5)

 

epektasi-diapragmateysis-adiathetwn-dromologiwn