Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (12-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (12-3-2024)

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
 2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 1. Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.
  Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης.
 2. 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2024).
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.
 3. Μερική αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2023-2025.
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ.Λύσσανδρος Μεταξάς.
 4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Επαρχιακή Οδό Γρεβενών Σαμαρίνας” του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα ΚΑΠ έτους 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών  κ.Ιωάννης Τσακνάκης.
 5. Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών  κ.Ιωάννης Τσακνάκης.
 6. Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών,  κ.Ιωάννης Τσακνάκης.
 7. Εισήγηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, κ.Αναστάσιος Φούντογλου.
 8. Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών και υπόλογου λογαριασμού έργων.
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.Αθανάσιος Τάσκας.
 9. Έγκριση της ακριβούς όδευσης της Εθνικής Οδού 3
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.Αθανάσιος Τάσκας.
 10. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έτους 2024.
  Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας ,κ.Αθανάσιος Τάσκας.
 11. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρικός Αναβαθμός του Αλιάκμονα στην Περιοχή Πενταβρύσου».
  Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς, κ.Δημήτριος Σαββόπουλος.
 12. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «Οικοτουριστική Ανάπτυξη & Αειφόρος Διαχείριση Παραλίμνιας Περιοχής Φράγματος Σισανίου», προϋπολογισμού: 618.629,01€ (με ΦΠΑ).
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κοζάνης,  κ. Κωνσταντίνος Βύζας.
 13. Ορισμός εκπροσώπων για τροποποίηση της γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής, κ.Αναστάσιος Φούντογλου.
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.
  Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ.Γεώργιος Αμανατίδης,
 15. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2024
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς κ.Δημήτριος Σαββόπουλος.
 16. Έγκριση Συμφωνίας της Π.Ε. Καστοριάς με τον ΤΑΡ για τη Διασταύρωση του αγωγού του ΤΑΡ με την υπό κατασκευή οδό Καστοριάς – Πτολεμαΐδας στην περιοχή της Βέργας.
  Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριά,ς κ.Δημήτριος Σαββόπουλος,

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (12-3-2024)