Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (7-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (7-3-2024)

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
 2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας  e:presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

1:Το Νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και ύστερα από γραπτό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης σύμφωνα με το άρθρο 167 του Νόμου 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 5056 /23.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. Βύζας Κωνσταντίνος
 2. Φούντογλου Αναστάσιος
 3. Λυσσαρίδης Νικόλαος
 4. Μεταξάς Λύσσανδρος
 5. Πουταχίδου Όλγα
 6. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
 7. Φαρμάκη Πολυτίμη
 8. Γκοβεδάρος Χαρίσιος
 9. Ράνδου Ευθαλία
 10. Γκερεχτές Λάζαρος
 11. Χονδροματίδου Ελένη
 12. Τάσκας Αθανάσιος
 13. Κιοσές Ιωάννης
 14. Σαββόπουλος Δημήτριος
 15. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 16. Τράσια Όλγα
 17. Χαρούμενος Πασχάλης
 18. Τσακνάκης Ιωάννης
 19. Παναγιωτίδης Ιωάννης
 20. Γεωργίτσης Γεώργιος
 21. Κασαπίδης Γεώργιος
 22. Κιάνας Στέργιος
 23. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 24. Τσιούμαρης Γρηγόριος
 25. Βόσδου Σωτήριος
 26. Μπαρδάκας Χρήστος
 27. Μάνος Θωμάς
 28. Παλάσκας Κωνσταντίνος
 29. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 30. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 31. Τουμπουλίδου Παρθένα (Νούλα)
 32. Ακριτίδης Αλέξανδρος
 33. Μαλέα Βασιλική
 34. Στολτίδης Νόντας

 Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (7-3-2024)