Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2024)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 18η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

 

1: Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης  Φωτοβολταϊκών στο ορυχείο Αμυνταίου.

Εισηγήτρια: Η Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ελπίδα» κ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω καταληκτικής ημερομηνίας (21-01-2024) και ύστερα από γραπτό αίτημα του 1/3 των μελών του συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 167 του Νόμου 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 5056 /23.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Βύζας Κωνσταντίνος
 2. Φούντογλου Αναστάσιος
 3. Λυσσαρίδης Νικόλαος
 4. Μεταξάς Λύσσανδρος
 5. Πουταχίδου Όλγα
 6. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
 7. Φαρμάκη Πολυτίμη
 8. Γκοβεδάρος Χαρίσιος
 9. Ράνδου Ευθαλία
 10. Γκερεχτές Λάζαρος
 11. Χονδροματίδου Ελένη
 12. Τάσκας Αθανάσιος
 13. Κιοσές Ιωάννης
 14. Σαββόπουλος Δημήτριος
 15. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 16. Τράσια Όλγα
 17. Χαρούμενος Πασχάλης
 18. Τσακνάκης Ιωάννης
 19. Παναγιωτίδης Ιωάννης
 20. Γεωργίτσης Γεώργιος
 21. Κασαπίδης Γεώργιος
 22. Κιάνας Στέργιος
 23. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 24. Τσιούμαρης Γρηγόριος
 25. Βόσδου Σωτήριος
 26. Μπαρδάκας Χρήστος
 27. Μάνος Θωμάς
 28. Παλάσκας Κωνσταντίνος
 29. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 30. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 31. Τουμπουλίδου Παρθένα (Νούλα)
 32. Ακριτίδης Αλέξανδρος
 33. Μαλέα Βασιλική
 34. Στολτίδης Νόντας
 35. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 36. Δήμος Αμυνταίου
 37. Δήμος Εορδαίας

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σεραφείμ Λιάπη
 2. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
 4. ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 5. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
 6. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2024)