Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (22-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (22-5-2024)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
  2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα:

1. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑ ΝΠ241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ. Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

2. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΦΕΡΤΩΝ», Προϋπολογισμός : 210.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ. Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

3. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμoύ: 165.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, κ. Χαρίσιος Γκοβεδάρος.

4.Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα Γ & Δ Τρίμηνα του 2023.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ. Λύσσανδρος Μεταξάς.

5. 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η /2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ. Λύσσανδρος Μεταξάς.

6. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς προς την Μεσοποταμία», Προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

7. Έγκριση δωρεάς πέντε Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με οθόνη και πληκτρολόγιο-ποντίκι) του υπάρχοντος εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς για Περιφερειακά Ιατρεία.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

8. Σύνδεση κτηρίου ΠΕ Καστοριάς (Διοικητήριο) με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης.

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

9. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2024.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Αμανατίδης.

10. 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η /2024).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, κ. Λύσσανδρος Μεταξάς.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (22-5-2024)