Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (11-7-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (11-7-2024)

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.
 2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η  Ιουλίου  2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00, με θέμα:

 1. Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Δήμου Πρεσπών»,  Προϋπολογισμού δαπάνης  # 110.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Φλώρινας, κ.Αθανάσιος Τάσκας.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας του θέματος.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. Κωνσταντίνος Βύζας
 2. Αναστάσιος Φούντογλου
 3. Νικόλαος Λυσσαρίδης
 4. Λύσσανδρος Μεταξάς
 5. Όλγα Πουταχίδου
 6. Αναστάσιος Ραφαηλίδης
 7. Πολυτίμη Φαρμάκη
 8. Χαρίσιος Γκοβεδάρος
 9. Ευθαλία Ράνδου
 10. Λάζαρος Γκερεχτές
 11. Ελένη Χονδροματίδου
 12. Αθανάσιος Τάσκας
 13. Ιωάννης Κιοσές
 14. Δημήτριος Σαββόπουλος
 15. Θεοφύλακτος Ζυμπίδης
 16. Όλγα Τράσια
 17. Πασχάλης Χαρούμενος
 18. Ιωάννης Τσακνάκης
 19. Ιωάννης Παναγιωτίδης
 20. Γεώργιος Γεωργίτσης
 21. Γεώργιος Κασαπίδης
 22. Στέργιος Κιάνας
 23. Αικατερίνη Δαδαμόγια
 24. Γρηγόριος Τσιούμαρης
 25. Σωτήριος Βόσδου
 26. Χρήστος Μπαρδάκας
 27. Θωμάς Μάνος
 28. Κωνσταντίνος Παλάσκας
 29. Γεωργία Ζεμπιλιάδου
 30. Γεώργιος Χριστοφορίδης
 31. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου
 32. Αλέξανδρος Ακριτίδης
 33. Βασιλική Μαλέα
 34. Νόντας Στολτίδης

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μεικτό τρόπο (11-7-2024)