Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (20-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (20-5-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/05/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Ωρίμανση έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης (2024-2025)»
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Φορέας Λειτουργίας Φραγμάτων (ΦΛΦ) Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης (2024)»
 4. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Εορδαίας
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών

  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2024» προϋπολογισμού 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 6. Έγκριση: α) Υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο πλαίσιο της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 – 67 ετών της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Αποδοχής επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) στο μέρος που αφορά τον αριθμό των ωφελουμένων των υπό πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 55 – 67 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών»
 7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων αχρεωτήτως καταβληθέντων
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης έτους 2024
 9. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 7ο eco Fest of Ptolemaida
 10. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 12. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  προυπ.  735.000,000 €

 13. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 17. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ», Προϋπολογισμός  250.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 18. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε τουρνουά κατηγορίας ΜΙΝΙ Χειροσφαίρισης που θα διοργανώσει ο ΦΣ Αρίων Πτολεμαΐδας
 19. Έγκριση δαπάνης για το έργο

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ»

 20. Μετακίνηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Πάτρα
 21. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας, στην Πάτρα
 22. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Αθήνα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (20-5-2024)