Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει:

Για την  προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

(Αριθμός 6153/204490 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π Φεκ 29/13-8-2019)

prokiryxi-6153-204490-2019

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 17-08-2019 και λήγει στις 23-08-2019.