Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 51η/20-9-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SIAL 2022

1377/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1254/22 ΚΑΙ 1288/22 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10 ΚΑΙ 20  ΤΗΣ  1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ  ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 106834 14/7/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010948200) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΣΑ 135783/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

1378/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 5 ΑΓΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

1379/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

1380/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1381/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΔΜ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ SPECIAL OLYMPICS HELLAS, ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 SPECIAL OLYMPICS HELLAS, ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΕΩΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

1382/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

7. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1383/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

1384/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

9.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΔΜ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΚΟ ΑΕ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MASTER PLAN) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 136.400,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1385/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.548.387,10 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

1386/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

1387/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ»

1388/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ»

1389/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΩΣ 15,00%), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1390/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 38665/14-03-2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ, ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ”, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1391/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2020», ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ

1392/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1393/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ»

1394/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

19. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

1395/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο ΆΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10/2022

1396/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

21.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 21-22/10/2022

1397/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1398/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ

1399/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΙ ΤΟ Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1400/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

25. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΕ ΤΟΕΒ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1401/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

26.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1402/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1403/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1404/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1405/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 118400 Ι.Χ. ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1406/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1407/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

32. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1408/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

33.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1409/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

34. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΡΟΒΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-10-2022

1410/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1411/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

36. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1412/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

37. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1413/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 20/9/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ