Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/7-9-2023 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/7-9-2023 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
          1.            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ-ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €

1461/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
          2.            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ» Προϋπολογισμού:  165.000,00(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

1462/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
          3.            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο «Επισκευή -Συντήρηση δώματος 2ου Λυκείου & 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης» Προϋπολογισμού:  550.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

1463/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 7/9/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 46η/7-9-2023 έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας