Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/30-11-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/30-11-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
          1.            ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Κωδικός Πρόσκλησης 2.1.1- Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, με τίτλο

«Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 2.054.725,70 € με ΦΠΑ.

1953/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 30-11-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/30-11-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας