Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-8-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-8-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-8-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Κατεδάφιση κτιρίων στο βιομηχανικό συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ στην Εορδαία 199/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διατήρηση κτιρίων στο βιομηχανικό συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ
2. Εκτός ημερησίας διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (16η 2016)

200/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
3. Εκτός ημερησίας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

201/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων.
4. Εκτός ημερησίας διάταξης

Περιστατικά Άσκησης Βίας μεταξύ Πολιτών και Εργαζομένων στην Π.Ε. Καστοριάς

202/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια εξέτασης του περιστατικού και έκδοση ψηφίσματος.
5. Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Γρεβενών (ΑΝΓΡΕ Α.Ε.)

203/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων.
6. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

204/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη προσωπικού.

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας-για την Εκτέλεση Αγώνων Αυτοκινήτων στην Βλάστη Εορδαίας, στο Οδικό _Δίκτυο της Επαρχιακής οδού (37) προς Βλάστη – Σισάνι- Διασταύρωση Επ.Ο (27) με Αρχή την Διασταύρωση ανωτέρω Επαρχιακής Οδού προς Βλάστη και πέρας τον Οικισμό της Βλάστης.

205/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας.
8. Ημερήσιας Διάταξης

 Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την Υλοποίησητου Έργου «Κατασκευή Στεγάστρου Αύλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»

206/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης   Τροποποίησης του Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

207/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η τροποποίηση του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041).

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 4/2016 του Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

208/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 4η τροποποίηση του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0541).
11. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 4 του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα

Παρελθόντων ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016

209/16 Το Π.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση 4 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθεί από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών.
12. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Επιστολή Διαμαρτυρίας

210/16 Το Π.Σ. εγκρίνει καταπλειοψηφία την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας.
13. Εκτός ημερησίας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 12 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΥΚΟ – ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ»

211/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

 

Κοζάνη 2/9/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος