Διευκρίνηση σχετική της Προκήρυξης- Πρόσκλησης για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους

Μετατάξεις

Σε συνέχεια της αρ. 82145/2-8-2016 Προκήρυξης – Πρόσκλησης για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους (ΑΔΑ:7ΩΛΣ465Ο7-ΞΥ1) διευκρινίζεται ότι προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει σε κάποιο από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/39)

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο

dieykrinisi