Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-1-2022)

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-1-2022)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-1-2022)

Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (24-1-2022)

Σήμερα Δευτέρα 24-1-2022, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής και Ετήσια Έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
  3. Διάφορα Θέματα.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης,  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής παρουσίασε τον Απολογισμό Πεπραγμένων του έτους 2021 της Περιφερειακής Αρχής, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα που εκπονούνται στην Περιφέρειά μας, στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους Αντιπεριφερειάρχες, χωρικούς και θεματικούς, ώστε να παρουσιάσουν το έργο της Αντιπεριφέρειάς τους ανά τομέα.

Παρουσιάστηκαν επίσης, ο απολογισμός του Εκτελεστικού Γραμματέα κ. Γρηγορίου Γρηγοριάδη, και ο Απολογισμός της Περιφερειακής Συμπαραστάτριας του Πολίτη και της Επιχείρησης κας Τσιομπάνου Αικατερίνης.