Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης»

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Απο κατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3,

αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης»

Την σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2022.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων (ζαρζανέτια), επιδιορθωτικές εργασίες αποκατάστασης της υπάρχουσας επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων, εκτεταμένες εργασίες αποκαταστάσης ασφαλτοτάπητα με φραζάρισμα και κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, καθώς και εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της οδού.

Το συνολικό εμβαδό των επεμβάσεων του έργου είναι 84.000,00 μ2 και  χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με το συνολικό ποσό της σύμβασης να ανέρχεται στις 832.454,61€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηρεί την δέσμευση της για υλοποίηση έργων υποδομών που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια των χρηστών και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.