Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (3-11-2023)

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (3-11-2023)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (3-11-2023)

Την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασε δια ζώσης η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα συσκέψεων του 2ου ορόφου στη ΖΕΠ, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Προετοιμασία για τον Απολογισμό 4ετίας 2019-2023 της Περιφερειακής Αρχής
  3. Ενημέρωση για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
  4. Διάφορα Θέματα και ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων

 

Στην 5η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ για το 2023, αφού εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, ακολούθησε η εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Γεώργιου Κασαπίδη για την προετοιμασία του Απολογισμού της 4ετίας 2019-2023, και η ενημέρωση του για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση έκλεισε με την ενημέρωση του Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Κασαπίδη για διάφορα θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (3-11-2023)