Η Περιφέρεια καλύπτει την ανάγκη των τεσσάρων (4) Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στην αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μαθητριών και μαθητών

Η Περιφέρεια καλύπτει την ανάγκη των τεσσάρων (4) Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στην αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μαθητριών και μαθητών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια καλύπτει την ανάγκη των τεσσάρων (4) Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στην αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μαθητριών και μαθητών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλύπτει την ανάγκη των τεσσάρων (4) Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων που αφορούν στην αξιολόγηση και διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών μαθητριών και μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών, με σχετικές εισηγήσεις των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην οικονομική επιτροπή αιτήθηκαν την έγκριση κάλυψης δαπάνης για την προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων για τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. της Δυτικής Μακεδονίας.

Η προμήθεια των ψυχομετρικών εργαλείων WISC-V συμβάλει στην επίλυση ενός σοβαρού κοινωνικού και εκπαιδευτικού ζητήματος που προβληματίζει γονείς και μαθητές.

Η Περιφερειακή αρχή, βρίσκεται κοντά και στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε κοινωνικές ομάδες και κλάδους που αφορούν δομές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.