Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/25-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/25-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/25-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/25-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/25-07-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το δυναμικό σύστημα αγοράς για τις σχολικές περιόδους: Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης συνολικού προϋπολογισμού 7.265./659,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & δικαιωμάτων προαίρεσης

1141/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της 1ης Πρόσκλησης της Π.Ε. Κοζάνης για την υποβολή ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της αριθ. 73775/16-06-2023 Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την σύναψη επιμέρους συμβάσεων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης σχολικών περιόδων Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 και των όρων της Πρόσκλησης

1142/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

60η Έγκριση ένταξης νέων έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021

1143/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, ύψους <<499,46€>> για την διεξαγωγή παιδικής ψυχαγωγικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Θεοδώρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου 2023 στην πλατεία των Αγίων Θεοδώρων Γρεβενών

1144/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το μητρώο μηχανημάτων έργου

1145/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, ύψους <<694,40€>> για την διεξαγωγή της εκδήλωσης «Αντάμωμα Χωριανών και Φίλων» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου «Το Φλάμπουρο», που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Αυγούστου 2023 στο Παλαιοχώρι Γρεβενών

1146/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΑΠΟ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

1147/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λήψη μέτρων για τη διάθεση πόρων για την απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων καθαρισμού της κοίτης πέριξ του πέτρινου γεφυριού στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου του Δήμου Βοϊου για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

1148/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 

1149/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 39η/23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1150/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

1151/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 4ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2023

1152/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αιανής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου 2023

1153/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού και Πολιτιστικού Ομίλου Τριγωνικού «ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 5η του Αυγούστου 2023

1154/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023» προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1155/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2023» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1156/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ (ΒΑΛΙΑ ΚΙΡΝΑ)»

προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1157/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ: α) Μίσθωσης ακινήτου στέγασης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γρεβενών β) του σχεδίου Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας»

1158/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης, ύψους <<1.274,10€>> για τη συνδιοργάνωση με τη Λέσχη 4×4 Γρεβενών του Topos Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Αυγούστου 2023 στα Γρεβενά

1159/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση πολιτιστικού περιεχόμενου  «17η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού»

1160/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης πολιτιστικού και μουσικού περιεχομένου «Συναυλία Κλασσικής Μουσικής με τον διεθνούς φήμης τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο

1161/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου με τον ‘’Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βατολάκκου’’

1162/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023

1163/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδο-νία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του έργου «Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000», της πράξης με τίτλο ‘Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000’ 

1164/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδο-νία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του έργου «Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000» , της πράξης με τίτλο ‘Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ2000’

1165/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1166/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1167/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 8ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1168/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε -1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της σύμβασης σε ύψος 14,32%   (αρθ.132 παρ.2 του Ν.4412/16 )   του έργου:

«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1169/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Αναιρέσεως»

1170/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1171/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

1172/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διακήρυξης  Ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας 1.571.946,69 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α 24%)

1173/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 1: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΚΩΔ. ΧΡΗΜΑΤΟΔ: MIS 5114176, αριθ. εναριθ. Έργου 2022ΕΠ00510064 του Π Δ Ε, Προϋπολογισμού:  143.381,45 € ( ΜΕ ΦΠΑ 24%)

1174/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17η/2023 

1175/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου»

1176/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση της 680/21 απόφασης Ο.Ε. και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση εργοταξίου Κοζάνης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»

1177/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

1178/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1179/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ»

1180/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)ΣΤΟΝ ΑΡΓΙΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ”»

1181/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης υπέρ ΔΕΔΗΕ για την μετατόπιση παροχής εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης Τ.Κ.Δρεπάνου 

1182/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”» 

1183/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για τον εξοπλισμό κλειστού γηπέδου Π.Μ. Συλλόγου Αγ. Δημητρίου-Ρυακίου 

1184/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης υπέρ ΔΕΔΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο του έργου «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1185/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. ΠΕ Κοζάνης 

1186/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας

1187/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 25/07/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ