Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών -2-

Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη κάθε έτος, στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων (ετών 2020, 2021 και 2022) και αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης ψηφιακού οργανογράμματος, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των αιτημάτων και εν τέλει την έγκριση των θέσεων, βρίσκεται πλέον σε θέση, κατόπιν πολλών ετών (άνω της 10ετίας) να προβεί σε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, συνολικά και για τα τρία έτη (2020-2021-2022) 48 θέσεων.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες οι ορκωμοσίες 19 νέων υπαλλήλων που εντάσσονται πλέον στο μόνιμο προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενώπιον του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιου Κασαπίδη.

Ο κ. Κασαπίδης ευχήθηκε καλή δύναμη στους νέους υπαλλήλους οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Οι νέοι υπάλληλοι είναι επιτυχόντες της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ και θα τοποθετηθούν σε διάφορες διευθύνσεις της Περιφέρειας. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας άλλοι 68 επιτυχόντες από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2023.

Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών

Πιο συγκεκριμένα

Ανά έτος εγκρίθηκαν οι εξής θέσεις:

  • 2020 – ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19)

(ΕΠΙ 133 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑΣ και Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ:

2 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ

1 Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2021 – ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΑ (10)

(ΕΠΙ 56 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑΣ και Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ:

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 Δ.Ε.  ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ

1 Τ.Ε.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1  Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2022 – ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19)

(ΕΠΙ 32 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑΣ και Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ:

2   Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1   Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

1  Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1   Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1   Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

3   Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1   Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1   Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

2   Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1   Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1  Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2023 – ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68)

(ΕΠΙ 70 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΡΑΣ και Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ:

2  Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

3  Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

6  Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1  Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4  Π.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1   Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2   Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1   Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1   Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1   Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1   Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2   Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1   Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1  Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2 Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1  Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1  Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1  Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1  Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1  Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2 Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1  Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1  Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1  Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1  Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2 Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1 Τ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1 Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Οι προσλήψεις του εγκριθέντος μόνιμου προσωπικού του έτους 2023 των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-24 του ν. 4765/2021 (πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό).

 

Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών

Γ. Κασαπίδης: Με συντονισμένες ενέργειες νέοι υπάλληλοι εντάσσονται στο δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διάστημα 13 ετών