Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ και το άρθρο 5 της Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391 Β’) ΚΥΑ (σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν αποσταλεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα παρακάτω έργα:

  1. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 100MW (μέγιστης ισχύος έγχυσης 97,39MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 110,91MW) στη θέση «Ασβεστόπετρα Ι» και συνοδά έργα, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθμ.618 αγροτεμάχιο της Διανομής Αναδασμού Αγροκτήματος Ασβεστόπετρας έτους 1960, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ασβεστόπετρας, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
  2. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές συνολικής ισχύος 18MW», που θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητη έκταση στο αγροτεμάχιο υπ’αρ.994, της Οριστικής Διανομής έτους 1932 -Αναμόρφωσης έτους 1976, στην κτηματική περιοχή του Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ALEX ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ALEX Ι.Κ.Ε.».
  3. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγροτεμάχιο με αριθμό 781, στην κτηματική περιοχή Άρδασσας», Αναδασμού αγροκτήματος Άρδασσας έτους 1972, της Δ.Ε. Μουρικίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «AMBER-ENERGY I.K.E.» δ.τ. «ANBER-ENERGY I.K.E.».
  4. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΥΛΑΓΑΣ» σε αγροτεμάχιο με αριθμό ΚΑΕΚ 270578401009, στην κτηματική περιοχή Κοζάνης, Δ.Κ. Κοζάνης, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «AMBER-ENERGY I.K.E.» δ.τ. «ANBER-ENERGY I.K.E.».
  5. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 100MW (μέγιστης ισχύος έγχυσης 97,39MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 110,91MW) στη θέση «Ασβεστόπετρα IΙ» και συνοδά έργα, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθμ.220 αγροτεμάχιο της Διανομής Αναδασμού Αγροκτήματος Ασβεστόπετρας έτους 1960, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ασβεστόπετρας, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «VOLTSTORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLTSTORAGE S.A.».
  6. «Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου – Πάρκο Τεχνολογιών» με ακρωνύμιο (Η2-HUB), στο Ο.Τ. 19 του ΒΙΟ.Π.Α Πτολεμαϊδας (πρώην βιομηχανική περιοχή ΑΕΒΑΛ) στην Π.Ε Κοζάνης, με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

 

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση: ΘΑΡΡΟΣ

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

         

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.