Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (9-1-2024)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ και το άρθρο 5 της Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391 Β’) ΚΥΑ (σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν αποσταλεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα παρακάτω έργα:

  1. «Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) με σύστημα ηλεκτροχημικών συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έγχυσης και απορρόφησης 10MW και εγγυημένης χωρητικότητας 20MWh, στο αγροτεμάχιο 4084, στη θέση «Κουνούφ Γιολού» στη Δ.Κ Πτολεμαϊδας, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  2. «Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) με σύστημα ηλεκτροχημικών συσσωρευτών μέγιστης ισχύος έγχυσης και απορρόφησης 10MW και εγγυημένης χωρητικότητας 20MWh, στο αγροτεμάχιο 960, στην Τ.Κ Μαυροδενδρίου, της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  3. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος 10MW (μέγιστης ισχύος έγχυσης 9,73MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 11,09MW) στη θέση «Πέτρα» και συνοδά έργα, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθμ.186 αγροτεμάχιο της Διανομής Αναδασμού Αγροκτήματος Λυγερής έτους 1979, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λυγερής, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Σ. στο τηλ. 2461052621, αρμόδια υπάλληλος: κ.Ευαγγελία Καλημέρη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

         

Νικόλαος Σαμαράς

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.