Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ και το άρθρο 5 της Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391 Β’) ΚΥΑ (σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν αποσταλεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

για τα παρακάτω έργα:

 

  1. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος 10MW (μέγιστης ισχύος έγχυσης 9,73MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 11,09MW) στη θέση «Πέτρα» και συνοδά έργα, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθμ.186 αγροτεμάχιο της Διανομής Αναδασμού Αγροκτήματος Λυγερής έτους 1979, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λυγερής, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
  2. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας αποθηκευτικής ισχύος 40MW με χρήση συσσωρευτών (μέγιστης ισχύος έγχυσης 40MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 45MW), που θα εγκατασταθεί σε τμήμα εμβαδού 34.567,28τ.μ., του υπ’ αριθμ. 1Α χερσολίβαδου διανομής αγροκτήματος Λιβερών, έτους 1930, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λιβερών, της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΜΑΓΚΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» με δ.τ. «MAGNA VICTORIA S.A.».
  3. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 70Γ, κτηματική περιοχή Τ.Κ. Δροσερού», του Αναδασμού Δροσερού έτους 1989, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δροσερού, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «NEW SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «NEW SOLAR».
  4. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 240, κτηματική περιοχή Τ.Κ. Ολυμπιάδας», του Αναδασμού Ολυμπιάδας έτους 1965, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ολυμπιάδας, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «NEW SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «NEW SOLAR».
  5. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 70Α, Τ.Κ. Δροσερού», του Αναδασμού Δροσερού έτους 1989, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δροσερού, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΘΕΡΙΣΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».
  6. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 992, Τ.Κ. Γαλάτειας, του Αναδασμού Γαλάτειας έτους 1971, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Γαλάτειας, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΘΕΡΙΣΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».
  7. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 49, θέση Πηγάδια, Τ.Κ. Γαλάτειας, του Αναδασμού Γαλάτειας έτους 1971, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Γαλάτειας, Δ.Ε. Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΘΕΡΙΣΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

 

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Σ. στο τηλ. 2461052621, αρμόδια υπάλληλος:

κ. Ευαγγελία Καλημέρη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

           

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

         

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.