Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ και το άρθρο 5 της Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391 Β’) ΚΥΑ (σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν αποσταλεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα παρακάτω έργα:

  1. «Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης εγκατεστημένης ισχύος 50MW, ενέργειας 200MWh», που θα εγκατασταθεί στα υπ’ αριθ.1193, 1194 και 1206 αγροτεμάχια, της Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1989, αγροκτήματος Μεσιανής, στην Τ.Κ. Μεσιανής, της Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
  2. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 20,62 MW, με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα, εμβαδού 4.030,01 m2, του υπ’ αριθμ. 1Α χερσολείβαδου διανομής αγροκτήματος Λιβερών, έτους 1930, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λιβερών της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «VINIATO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
  3. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 51,55 MW, με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα, εμβαδού 4.050,22 m2, του υπ’ αριθμ. 1Α χερσολείβαδου διανομής αγροκτήματος Λιβερών, έτους 1930, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λιβερών της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «VINIATO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
  4. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 51,55 MW, με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα, εμβαδού 4.050,22 m2, του υπ’ αριθμ. 1Α χερσολείβαδου διανομής αγροκτήματος Λιβερών, έτους 1930, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Λιβερών της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΚΛΙΜΕΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
  5. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 61,86 MW, με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης» που θα εγκατασταθεί σε τμήμα, εμβαδού 4.074,33 m2, του υπ’ αριθμ. 476 χερσολείβαδου διανομής αγροκτήματος Δρεπάνου, έτους 1936, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δρεπάνου της Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΜΑΓΚΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ»
  6. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών, ισχύος 50MW, ενέργειας 100MWh», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 4», Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.».
  7. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών, ισχύος 100MW, ενέργειας 300MWh», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1», Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.».

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση: ΘΑΡΡΟΣ

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Σ. στο τηλ. 2461052621, αρμόδια υπάλληλος:

κ.Ευαγγελία Καλημέρη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

           

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

         

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.