Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Ενεργειακά Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για Έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ και το άρθρο 5 της Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391 Β’) ΚΥΑ (σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011) ανακοινώνεται ότι στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν αποσταλεί οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα παρακάτω έργα:

  1. «Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) «Λυγερή Ι» ισχύος 72MW» και συνοδά έργα αυτού, που θα εγκατασταθεί στο υπ’αριθμ.178 αγροτεμάχιο, της Διανομής Αναδασμού, έτους 1979, στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Λυγερής, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ».
  2. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 5MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 5MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 594, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», με ΚΑΕΚ 271125310010, εμβαδού 4.851,00τ.μ. της Οριστικής Διανομής αγροκτήματος Πτολεμαΐδας, ετών 1934-35, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του φυσικού προσώπου «ΔΕΤΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
  3. «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 5MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 5MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «αγροτεμάχιο 15149, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», με ΚΑΕΚ 271127513018, εμβαδού 4.100τ.μ. της Οριστικής Διανομής αγροκτήματος Πτολεμαΐδας, ετών 1934-35, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του φυσικού προσώπου «ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ».
  4. «Σταθμός αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες) ισχύος 50MW στα αγροτεμάχια 366 και 367 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας Optimus Energy A.E.»

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Σ. στο τηλ. 2461052621, αρμόδια υπάλληλος: κ.Ευαγγελία Καλημέρη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                      

         

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.