Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-5-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 15/05/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για χρηματοδότηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου 2024 – 2025 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού 534.308,56 € (με ΦΠΑ)
 3. Έγκριση του Πρακτικού I διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων (Σωληνωτοί Οχετοί) στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»
 4. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 5. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μίας (1) θεατρικής παράστασης με τίτλο «Περπιρόπουλος ο Μέγας!» της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΟΝΕΙΡΟDRAMA
 6. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση της 9ης Χορωδιακής Συνάντησης του Συλλόγου Μικρασιατών Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορά

  «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 για τον συνδετήριο δρόμο δυτικής Εορδαίας με Τ.Κ.Φούφα»

 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου της Π.Ο.Ε
 11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης φορητής ηλεκτρονικής ζυγαριάς στο Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης
 12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής (σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016) του έργου:¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019-20, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.¨ Προϋπολογισμού: 4.370.000,00 € (με ΦΠΑ) Ανάδοχος: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
 13. Έγκριση του Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής , Οικονομικών Προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ» Προϋπολογισμού : 75.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
 14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Δικαιολογητικά Μειοδότη) και κατακύρωση σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ» Προϋπολογισμού : 2.199.859,20 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α)
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 16. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας, στην Θεσσαλονίκη
 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

  «Προµήθεια & εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της ΕΠΣ Γρεβενών» προϋπολογισμού 277.884,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 18. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης κατανομής συνολικού ποσού 29.919,45€ για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2024-2025
 19. Έγκριση ένταξης νέου έργου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021
 20. Έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από τον υπάλληλο της Υποδ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε Φλώρινας, Διδασκάλου Γεωργίου του Μιχαήλ, που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού
 21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διοργάνωση διημερίδας με θέμα «Το Ολυμπιακό ιδεώδες από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο δρόμο για το Παρίσι»
 22. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-5-2024)