Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ύστερα από την αριθ. 1089/2024 (ΑΔΑ: 69ΡΞ7ΛΨ-Ξ1Υ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης χώρου λειτουργίας κυλικείου 50 τ.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας επί της οδού Πτολεμαίων 1 στην Φλώρινα.

Οι φάκελοι προσφορών με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έως και την 19-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Π.Ε. Φλώρινας και την επικύρωσή τους από την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Δ.Μ. ακολουθεί η Δημοπρασία η οποία θα γίνει με φανερή και προφορική διαδικασία (άρθρο 5 του Π.Δ. 242/96) ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων (Διοικητήριο – Δημοκρατίας 24 – 53200 Κοζάνη) σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί για την οποία θα ειδοποιηθούν οι συμμετέχοντες.

Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 155,00 € μηνιαίως. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ. Πτολεμαίων 1 στο Διοικητήριο – 5ος όροφος και στο τηλέφωνο 23853 50504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΣΚΑΣ

Συνημμένα αρχεία για τον διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου:

Πατήστε εδώ για την Περίληψη και τη Διακήρυξη