1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 & 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 & 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 & 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 & 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Λιμναίο στην Καστοριά, θα πραγματοποιηθούν η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη.

Όπως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, εξετάζουν την πορεία υλοποίησης των οικείων Προγραμμάτων και τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, ενώ εγκρίνουν και τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το οικείο Πρόγραμμα.

Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης αποτελούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων πολιτικής και επιτελικών δομών των Υπουργείων στους τομείς παρέμβασης του προγράμματος, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των φορέων της αυτοδιοίκησης καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, θα ξεκινήσει τις εργασίες της το πρωί της Τρίτης, στις 9:30.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νέου Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, ενημέρωση για τον Προγραμματισμό των Προσκλήσεων, έγκριση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων και ενημέρωση για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής.

Επιπλέον, θα υπάρξουν παρεμβάσεις τής Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Φορέων που αποτελούν τα Μέλη τής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Η 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 15:30.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας στα Μέλη τής Επιτροπής θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2021, την πρόοδο υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση, τη Χωρική Ανάπτυξη και την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος, καθώς και θέματα αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τέλος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις τής Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Φορέων που αποτελούν τα Μέλη τής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, τις Επιτροπές Παρακολούθησης, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ,

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα,

στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym , Twitter: @eyd_dym & Instagram: @eyd_dym

 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 & 6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020