Γ. Κασαπίδης: Μια ισχυρή πρωτοβουλία για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 3,5 εκ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 3,5 εκ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε Πρόσκληση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ  2021-2027, προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, η οποία αφορά την συνέχιση της λειτουργίας των 7 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (Κοζάνη), του Δήμου Εορδαίας (Πτολεμαΐδα), του Δήμου Βοΐου (Σιάτιστα, Πεντάλοφος, Τσοτύλι), του Δήμου Σερβίων (Σέρβια) και του Δήμου Φλώρινας (Φλώρινα).

Στόχο της Πρόσκλησης αποτελεί η συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των ΚΗΦΗ, τα οποία χρηματοδοτούνταν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, μέχρι 31/12/2025.

Σε μια Περιφέρεια που φθίνει δημογραφικά και γηράσκει πληθυσμιακά, τα ΚΗΦΗ παρέχουν σε άτομα της 3ης και 4ης ηλικίας, μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τη δυνατότητα να παραμείνουν στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και διασφαλίζουν το δικαίωμά τους να υποστηρίζονται ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους και να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση. Συγχρόνως, παρέχει υποστήριξη στα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που τα φροντίζουν, τα οποία εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατούν να ανταποκριθούν στη φροντίδα του ηλικιωμένου.

Όπως και την περίοδο 2014-2020, η συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ έως 31/12/2025 θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και Εθνικών Πόρων, μέσω της Προτεραιότητας 4Β – “Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)” του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr,

καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia

Έκδοση Πρόσκλησης ύψους 3,5 εκ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), από το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027