Ολοκλήρωση των οριστικών μελετών του αρδευτικού δικτύου της Βόρειας Ζώνη του Πολυφύτου

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Την πρόταση για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, υπέβαλε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Το σχεδιαζόμενο αρδευτικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου κατασκευάζεται στο νότιο τμήμα του νομού Κοζάνης.

Εκτείνεται κατά κύριο λόγο στην βορειοδυτική περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, ενώ ένα τμήμα του καταλαμβάνει περιοχή που βρίσκεται στην νοτιοδυτική περιοχή αυτής.

Πρόκειται για αρδευτικό δίκτυο έκτασης 37.000 στρεμμάτων, με λήψη του αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα Ιλαρίωνα, επί του ποταμού Αλιάκμονα (φράγμα / ΥΗΣ ΔΕΗ Ιλαρίωνα).

Στο προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά νερού προς το γειτονικό αρδευτικό δίκτυο Σερβίων, έκτασης 24.000 στρεμμάτων, που λειτουργεί από το 1990 με άντληση νερού από την λίμνη Πολυφύτου, προκειμένου να ελαττωθεί η ενεργειακή δαπάνη άρδευσης.

Προβλέπεται η κατασκευή φωτοβολταϊκής εγκατάστασης κοντά σε κάθε αντλιοστάσιο ενίσχυσης πίεσης για τον ενεργειακό συμψηφισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας,με μηδενισμό πρακτικά της ενεργειακής δαπάνης, που θα δώσει ένα ανταγωνιστικότερο αγροτικό προϊόν.

Το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει:

  • Στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος.
  • Στην εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας στην περιοχή.
  • Στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην φάση κατασκευής του έργου.
  • Στη σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας από την λειτουργία του έργου, μιας και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
  • Στη συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού στην περιοχή και στην τόνωση της οικονομίας της υπαίθρου.

Το έργο, του Αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου, στο πλαίσιο της προσπάθειας που επιχειρείται για ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της απολιγνιτοποίησης και της υλοποίησης ενός ολιστικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θεωρείται σημαντικό για την περιοχή μας και θα αυξήσει την αρδεύσιμη γεωργική γη, ιδιαίτερα στη περιοχή πέριξ του ταμιευτήρα Πολυφύτου, που είναι η χαμηλότερη υψομετρικά κοιλάδα της Δυτικής Μακεδονίας και όπου και οι κλιματικές συνθήκες είναι οι ηπιότερες.

 

Ολοκλήρωση των οριστικών μελετών του αρδευτικού δικτύου της Βόρειας Ζώνη του Πολυφύτου

Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου» προϋπολογισμού 100.000.000,00 ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας