Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 3.580.0000,00€ για το έργο «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης, στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας»

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 3.580.0000,00€ για το έργο «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης, στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 3.580.0000,00€ για το έργο «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης, στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας»

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 3.580.0000,00€

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας, για την εκπόνηση του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης, στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας», υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Εορδαίας κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.

Βάσει των προβλεπόμενων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, αναλαμβάνει να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Τέλους Ανάπτυξής – Ε.Α.Π. Π.Δ.Μ. 2012-2016 (Τοπικός Πόρος), με την Περιφέρεια να συμμετέχει σε ποσοστό 85% επί του προϋπολογισμού, και τον Δήμο Εορδαίας κατά 15%.

Με το  παρόν έργο θα εκτελεστούν εργασίες για την ασφαλτόστρωση και χαλικόστρωση 69,80 χιλιομέτρων οδών, εντός των ορίων του Δήμου Εορδαίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε συνολικά 147 επιχειρήσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν τις οδικές προσβάσεις με γνώμονα την καθημερινή εξυπηρέτηση των αγροτών και των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

Η βελτίωση της πρόσβασης των παραγωγών, ενισχύει δυναμικά τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα του κλάδου, οδηγώντας στον εκσυγχρονισμό του.

Οι υποδομές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Περιφερειακή Αρχή στοχεύουν στην έμπρακτη στήριξη και την ανάπτυξη των κλάδων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασοκομίας.