Υπογράφηκε η Σύμβαση «Μελέτη στατικής ενίσχυσης κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων/αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.734.417 ευρώ από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη

Υπογράφηκε η Σύμβαση «Μελέτη στατικής ενίσχυσης κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων/αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.734.417 ευρώ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφηκε η Σύμβαση «Μελέτη στατικής ενίσχυσης κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων/αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.734.417 ευρώ από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη

Τη Σύμβαση Μελέτης «Μελέτη στατικής ενίσχυσης κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων/αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.734.417,23 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» Δημήτριος Σιόλιος την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και περιβαλλοντικών μελετών για την ενίσχυση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.

Η ςΠεριφερειακή Αρχή έχοντας πρώτο της μέλημα την προστασία της δημόσιας υγείας αξιοποιεί με σχέδιο τους Ευρωπαϊκούς Πόρους της Περιφέρειας, προκειμένου να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και περίθαλψης στους Δυτικομακεδόνες.

Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας  που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη έχουν τεθεί στο επίκεντρο σημαντικών αλλαγών με στόχο την αναβάθμισή τους.