Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δυο (2) έργων Διαχείρισης Λυμάτων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δυο (2) έργων Διαχείρισης Λυμάτων

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δυο (2) έργων Διαχείρισης Λυμάτων

Τις Εντάξεις δυο (2) Πράξεων έργων Διαχείρισης Λυμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», συνολικού προϋπολογισμού 1.418.470,38€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Αναλυτικότερα, αφορά στις εντάξεις των παρακάτω Πράξεων:

«Μελέτη διαχείρισης λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 600.000,00€.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης των έργων συλλογής και προσαγωγής λυμάτων προς επεξεργασία, καθώς και η εκπόνηση Προκαταρκτικής και Προμελέτης των έργων επεξεργασίας ακαθάρτων για τους οικισμούς Άνω Κώμης, Κάτω Κώμης, Καισαρειάς, Αγία Παρασκευής, Ρυμνίου και Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

«Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού 818.470,38€.

Η Πράξη αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση του έργου  «Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δήμου Φλώρινας», ενώ περιλαμβάνει και τη μελέτη νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), για την εξυπηρέτηση των οικισμών του Δήμου Φλώρινας που δεν εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη ΕΕΛ Φλώρινας.

Επίσης από την συγκεκριμένη Πράξη προβλέπεται η μελέτη των απαιτούμενων εξωτερικών αγωγών διασύνδεσης των οικισμών Αρμενοχωρίου, Αμμοχωρίου, Σιταριάς, Βεύης, Νεοχωρακίου, Ιτέας, Παπαγιάννη, Τριποτάμου, Αγίου Βαρθολομαίου, Μεσονησίου, Παλαίστρας, Μαρίνας, Λόφων, Σκοπίας, Μελίτης και Πρώτης με την νέα ΕΕΛ.

Οι ανωτέρω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Δυτικομακεδόνων και συνδράμουν στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος.