Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης -1b-

Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης

Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης

Τους Αντιπεριφερειάρχες συνόδευσε ο επιβλέπων μηχανικός, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μόκιας Δημήτριος.

Ο κ. Στυλιανίδης Στέφανος, μηχανολόγος μηχανικός και στέλεχος της Κοινοπραξίας ΜΤ Α.Τ.Ε. – ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ τους ενημέρωσε ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2024.

Το εργοτάξιο στελεχώνουν αυτή τη στιγμή 25 εργαζόμενοι, στην πλειονότητα τους από την περιοχή μας.

Επίκειται ο αριθμός να ανέλθει στους 50.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών όλων των έργων και η έγκαιρη, αν όχι ταχύτερη των προβλεπομένων, παράδοση τους στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης -1-

Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης -2- Το εργοτάξιο της νέας πτέρυγας του «Μαμάτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, επισκέφθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Γεώργιος Μαργαρίτης  και Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης -1b-