Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021)

Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021) Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (27-12-2021) Σήμερα Δευτέρα 27-12-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Όλο το άρθρο
8η συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ (9-9-2021)

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021)

Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021) Περίληψη αποφάσεων 8ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-9-2021) Σήμερα Πέμπτη 9-9-2021, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Όλο το άρθρο
Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/2-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/2-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Όλο το άρθρο
Ευφροσύνη Ντιό - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-9-2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-9-2021)

Όλο το άρθρο
Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/27-1-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/27-1-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Όλο το άρθρο
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Live Streaming

Απευθείας μετάδοση της Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-1-2021)

Απευθείας μετάδοση της Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-1-2021)

Όλο το άρθρο
Ευφροσύνη Ντιό - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-1-2021)

Πρόσκληση Συνεδρίασης έτους 2021 Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (27-1-2021)

Όλο το άρθρο
Διοικητήριο ΖΕΠ

Πρόσκληση συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Έχοντας  υπόψη: Τις διατάξεις του άρθ. 178 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α’ / 19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης». Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Την […]

Όλο το άρθρο
Ανάπτυξη

Πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης με αντικείμενο το χωροταξικό

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, με βάση την κοινή συνισταμένη για την ανάγκη διερεύνησης νέων τρόπων διακυβέρνησης και “αναβάθμισης” του λογισμικού της δημοκρατίας, ανακοινώνει την πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Κοζάνης (πρώην […]

Όλο το άρθρο
Διοικητήριο ΖΕΠ

Κλήρωση για τη συμμετοχή στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Η κλήρωση των ενδιαφερομένων πολιτών για συμμετοχή στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 στις 2 μ.μ. στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όλο το άρθρο