Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/2-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/2-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/2-9-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Διατύπωση γνώμης επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2022  

3/21

 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει θετικά επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2022  
2.      Παρουσίαση 1ου σχεδίου Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027  

4/21

 

 

Απόσυρση

Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής αναρτώνται στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr

 

Κοζάνη 3/9/2021

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ευφροσύνη Ντιό

Πρόεδρος του Π.Σ.