Βουλευτικές Εκλογές 2019

Τελικά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, μετά τη διασταύρωση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Πρωτοδικείων, βρίσκονται στη σελίδα http://ekloges.pdm.gov.gr/

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά με τον καθορισμό: α) των ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθώς και άλλων λεπτομερειών, ισχύει η υπ’ αριθμ. 51774/31.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

1. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012 ΦΕΚ 57Α΄). Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 7η Ιουλίου 2019 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ετεροδημοτών Νομού Μαγνησίας, για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 95-97 του Π.Δ/τος 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-3-2012) “Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών”. 2. Το Π.Δ. 56/2019 (ΦΕΚ 97Α΄/11-6-2019), με το οποίο προκηρύχτηκαν γενικές βουλευτικές εκλογές και ορίστηκε ημέρα ψηφοφορίας η Κυριακή 7 Ιουλίου […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Π.Ε. Κοζάνης, στα οποία θα διενεργηθούν οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών». Το π.δ. 56/11-06-2019 (ΦΕΚ 97/Α’) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» Την υπ΄ αριθ. 58 Εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. 46115/18-06-2019) του […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Αριθ. Εγκυκλίου: 65 Θέμα: ∆ιαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 Για την προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εφαρμόζονται οι διατάξεις […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Ψηφοφορία ετεροδημοτών

Εγκύκλιος: 62 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών Οι διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές.

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών Αναφορικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην 666/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΕΚΝ-Κ09) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, την οποία σας […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, για τα θέματα που αφορούν στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα κωλύματα εκλογιμότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και στις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές […]

Όλο το άρθρο
Έγγραφα εκλογών

Ανοιχτοί Δήμοι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Ανοιχτοί Δήμοι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 λήγει η προθεσμία των 9 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων, (άρθρο 32 παρ. 6 του π.δ.26/2012).

Όλο το άρθρο