Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Π.Ε. Κοζάνης, στα οποία θα διενεργηθούν οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Έγγραφα εκλογών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών».
  2. Το π.δ. 56/11-06-2019 (ΦΕΚ 97/Α’) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
  3. Την υπ΄ αριθ. 58 Εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. 46115/18-06-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές  της 7ης  Ιουλίου 2019.
  4. Τον αριθμό των εκλογέων των Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων της Π.Ε. Κοζάνης, των εκλογέων του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 καθώς και τις τοπικές συνθήκες που υπάρχουν στο Νομό.
  5. Τις προτάσεις των Δήμων της Π.Ε. Κοζάνης για τα οικήματα, που θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα ψηφοφορίας.

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της εκλογικής περιφέρειας της Π.Ε. Κοζάνης, στα οποία θα ψηφίσουν, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την ανάδειξη Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων της εκλογικής περιφέρειας της Π.Ε. Κοζάνης μέχρι και την Β’ αναθεώρηση 2019 και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 ως κάτωθι:

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση (ΑΔΑ: 7ΖΡΖ7ΛΨ-ΗΝΑ)