Έγγραφα εκλογών

Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών

Αναφορικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην 666/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΕΚΝ-Κ09) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, την οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή αυτής.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΕΚΝ-Κ09)