Έγγραφα εκλογών

Ανοιχτοί Δήμοι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανοιχτοί Δήμοι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 λήγει η προθεσμία των 9 ημερών μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πρόταση υποψηφίων, (άρθρο 32 παρ. 6 του π.δ.26/2012).

Για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων θα πρέπει να λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες δημοτολογίων των δήμων που χορηγούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή ώρα (24:00).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ενημερωθούν σχετικά οι δημοτικές αρχές της περιφέρειάς σας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
5. Δ/νση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης