Κοινοβούλιο

Τα πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας έθεσε ο Περιφερειάρχης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, στις 29 Ιουνίου 2017. Στη συνεδρίαση με θέμα «Στρατηγική Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Λιγνιτικών Πεδίων Δυτικής Μακεδονίας, ο Θ. Καρυπίδης έθεσε με αναλυτικό και αποδεικτικό τρόπο τα θέματα περιβάλλοντος που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρεια, αλλά κυρίως, λόγω και του αντικειμένου της επιτροπής, στάθηκε στα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής του άξονα Κοζάνη-Πτολεμαΐδα-Αμύνταιο-Φλώρινα.

Θέματα, όπως, η χαμηλή ελκυστικότητα για επενδύσεις, οι κοσμογονικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον που αλλοιώνουν το τοπίο και τις χρήσεις, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και αποστερούν τα υπόγεια νερά, η μετατροπή γόνιμης γης σε ορυχεία, η νέα πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας, η μετάβαση σε παραγωγή ενέργειας χαμηλών ρύπων, καθώς και η επίδραση αυτή στην κοινωνία και οικονομία της περιοχής, η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είναι το πεδίο στο οποίο η περιοχή, θα πρέπει να βρει το ρόλο και την προοπτική της.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πολιτική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, χωροταξική, τεχνική και νομική διάσταση των μετεγκαταστάσεων και ενίσχυσε το ρόλο των φορέων και της αυτοδιοίκησης της περιοχής.

Στη συνέχεια παρέθεσε τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, όπως η υστέρηση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ζητώντας τη θέσπιση από τη ΔΕΗ ενός Ειδικού Ταμείου περιβαλλοντικής αποκατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση της αποκατάστασης των ορυχείων της περιοχής στο μέλλον.

Τόνισε δε την ανάγκη και διεκδίκηση επαναπόδοσης των αποκατεστημένων εδαφών, την παραγωγική αξιοποίησή τους π.χ. κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού, την ένταξη των εδαφών στην υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης, την αξιοποίηση του βιομηχανικού αποθέματος της περιοχής, την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών προστίμων για έργα προστασίας και ανάπτυξης, τη σύνταξη επιδημιολογικής μελέτης-έρευνας, την επέκταση των σταθμών μέτρησης του δικτύου της ποιότητας της  ατμόσφαιρας, την αξιοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, την κατά προτεραιότητα ένταξη των έργων υποδομής μετεγκαταστάσεων οικισμών στο ΕΣΠΑ 2014-2020, την ανάπτυξη νέων ατμοηλεκτρικών σταθμών σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ κλπ.

Κλείνοντας την παρουσίαση του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΔΕΗ, το σεβασμό στην περιοχή και τη λήψη πρωτοβουλιών στη βάση των όσων παρουσίασε, την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και των μετεγκαταστάσεων (όπως του οικισμού των Αναργύρων), με την άμεση έγκριση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, τη δημιουργίας συναντίληψης και τέλος την απόδοση στην περιοχή των πλεονεκτημάτων, αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συμβολή της στην εθνική οικονομία.

Στον επίλογό του, με την ένταση που ταιριάζει στη σημαντικότητα του θέματος, ο Θ. Καρυπίδης έκανε ειδική αναφορά στην έγκαιρη πρόβλεψη των φορέων της περιοχής για την επικινδυνότητα των ορυχείων Αναργύρων, στην ανάγκη οι αποκαταστάσεις να αποτελούν έργα ανάπτυξης, στην ανάγκη προστασίας του υδάτινου αποθέματος και σε μια σειρά άλλων παραγόντων, με σημαντικότερο την έλλειψη νόμου που να ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο και όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις τα θέματα των μετεγκαταστάσεων.