Στελέχωση Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Στελέχωση Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στελέχωση Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Στελέχωση Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που εδρεύει στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης στο Αγροκήπιο Πτολεμαΐδας προκειμένου να στελεχωθεί από συνεργάτες που θα στηρίξουν το πρωτόγνωρο και πρωταρχικής σημασίας έργο της απολιγνιτοποίησης προς το νέο πολυδιάστατο Αναπτυξιακό μοντέλο της ενεργειακά ουδέτερης εποχής δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ.11 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και με το οποίο προβλέπονται τα εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.A. α` και β` βαθμού.

Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών.»

να αποσπάσει τρία (3) στελέχη από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην επιτελική λειτουργία, την συμβουλευτική και στρατηγική παρέμβαση.

Πληροφορίες κα Κωνσταντίνα Νικολαΐδου τηλ.: 24633-52473 στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Αγροκήπιο Πτολεμαΐδας.

 

Στελέχωση Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης