Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/29-3-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Αναγκαιότητα Δημιουργίας Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”.

80/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την έγκριση δαπάνης ποσού 58.376,99 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για την άμεση προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Κοζάνης.

2.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στην ΠΕ Καστοριάς.

81/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στην ΠΕ Καστοριάς.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για αυστηριοποίηση των μέτρων στην ΠΕ Καστοριάς στο πλαίσιο των νέων δεδομένων Κορωνοϊού- Covid-19)

82/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αυστηριοποίηση των μέτρων στην ΠΕ Καστοριάς στο πλαίσιο των νέων δεδομένων Κορωνοϊού- Covid-19)
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Αναστολή λειτουργίας του εργοταξίου της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ για 15 ημέρες 83/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του εργοταξίου της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ για 15 ημέρες
5.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς μας με έμφαση στο Γενικού Νοσοκομείο Καστοριάς με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 84/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ενίσχυση των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς μας με έμφαση στο Γενικού Νοσοκομείο Καστοριάς με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

 

Κοζάνη 31/3/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό

Κοζάνη 31/3/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό